Home Phrenos-psychosecongres 2013

  Schizofreniecongres 'De zorg in beweging'

  Workshops
  Ronde I

  5) Heeft VIP-behandeling de voorkeur?
  ronde I
  B. Stavenuiter, directeur, Ypsilon

  6) Psychose en trauma: uitvragen en reageren
  ronde I
  mw. drs. P. Bervoets, gz-psycholoog/cognitief gedragstherapeut VGCt,
  drs. D. van den Berg, gz-psycholoog, Divisie Volwassenen, Parnassia, Den Haag

  7) Anti stigma-campagne: hoe gaan we het samen realiseren?
  ronde I
  mw. O. van de Lustgraaf, coördinator 'Samen Sterk tegen het Stigma'
  mw. dr. A. Dercksen, hoofd voorlichting en communicatie, Fonds Psychische Gezondheid

  8) Implementatie van Integrated Dual Diagnosis Treatment (IDDT)
  ronde I
  mw. drs. S. Kruyt, psychiater, ACT-team, Psychiatrie en Verslaving, Altrecht GGz, Utrecht, mw. M. Schouten, projectleider IDDT, Altrecht GGz, Utrecht mw. dr. M. Pijnenborg, gz-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCT i.o., Psychosecircuit, GGz Noord-Drenthe, Assen

  9) Schizofrenie bij Marokkanen: nieuwe bevindingen zorgen voor discussie
  ronde I
  mw. drs. T. Zandi, psychiater, Symfora groep, Amersfoort dr. W. Veling, psychiater, Centrum Eerste Psychose, Parnassia, Den Haag

  10) Het HEE-programma in de GGz
  ronde I
  mw. drs. M. van Bakel, coördinator/projectleider HEE, Trimbos instituut/HEE-team, Utrecht

  11) Screenen op somatische complicaties van psychofarmacagebruik
  ronde I
  mw. M. de Ruyter, verpleegkundig specialist GGz, nurse practitioner
  mw. K. van Riezen, verpleegkundig specialist GGz i.o., Poli bijwerkingen, De Meregaard, Symfora groep, Almere

  12) Rehabilitatie: onmisbaar binnen een behandelsetting!
  ronde I
  H. den Houdijker, teamleider, V. Nieuwenhuizen, rehabilitatiecounselor, ABC- centrum voor jongeren met een psychotische kwetsbaarheid, Divisie Willem Arntsz, Altrecht GGz, Utrecht

  13) Individual Placement and Support (IPS): hoe start je het op?
  ronde I
  mw. D. Kamstra, IPS medewerker/SPV, Vroege Interventie Psychose-team (VIP), AMC, Amsterdam
  M. van der Wal, programmacoördinator Innovatie en Implementatie, Kenniscentrum Phrenos, Utrecht

  14) Samenwerken op het grensvlak van psychiatrie en justitie
  ronde I
  drs. P.A. Lambers, psychiater, Intensieve Zorg, Lentis, Groningen mw. drs. J. Vuyk, psychiater-directeur, D. Wiggers, SPV, ACT 3–team, Divisie Willem Arntsz, Altrecht GGz, Utrecht
  mw. mr. S. Terporten, Officier van Justitie, Utrecht

  15) Psychosezorg in de stad
  ronde I
  mw. drs. H. Becker, beleidspsychiater,
  drs. R. van de Fliert, verpleegkundige en gezondheidswetenschapper, VIP, AMC, Amsterdam

  16) Competitive Memory Training (COMET)
  ronde I
  mw. drs. G. de Haan, gz-psycholoog, Divisie Volwassenen, Parnassia, Den Haag
  mw. drs. B. van der Vleugel, gz-psycholoog/gedragstherapeut, FACT Wijkteam Alkmaar Noord, GGz Noord-Holland Noord

  17) Herstelondersteunende zorg en Burgerschap
  ronde I
  mw. drs. E. de Haan, beleidsadviseur Langdurende zorg, GGz Nederland
  dr. L. Korevaar, lector Rehabilitatie, Hanzehogeschool, Groningen

  18) Metacognitieve training
  ronde I
  mw. drs. C. Truijens, gz-psycholoog,
  drs. B.J. van Oosterhout, gz-psycholoog i.o. tot Specialist / onderzoeker,
  Psychoseteam, Divisie Intensieve Behandeling, Reinier van Arkel Groep, 's Hertogenbosch

  19) Is Hallucinatiegerichte Integratieve Therapie ook mogelijk voor verstandelijk gehandicapten?
  ronde I
  dr. J.A. Jenner, psychiater,
  directeur Jenner Consult mw. drs. S. Rutten, aios, VU Medisch Centrum, Amsterdam

  Ronde II

  20) Implementatie van Evidence Based Interventies
  ronde II
  Voorzitters: mw. drs. N. Boonstra en dr. C. Slooff

  • Vroegdetectie mw. drs. R. Nieboer, psycholoog, GGz Friesland, Leeuwarden
  • Aan het werk met IPS: resultaten van SCION, een multi centerstudie mw. dr. J. van Busschbach, sr. onderzoeker, Rob Giel Onderzoekcentrum, UMC Groningen en dr.H. Michon, sr. wetenschappelijk medewerker, Trimbos instituut
  • Verpleegkundige interventies R. van Gool, Master ANP, verpleegkundig specialist GGz, GGz inGeest, Haarlem

  21) E-health
  ronde II

  • Online – dichtbij of veraf? mw. P. van Droogenbroeck, e-health coördinator Psychose, Parnassia Wonen, Den Haag
   drs. H. van Peperstraten, pedagoog, Divisie Volwassenen, Parnassia, Den Haag
  • Webapplicatie voor zorggebruikers.
   mw. drs. L. van der Krieke, psycholoog project WEGWEIS, UMC Groningen

  22) Therapietrouw: nieuwe interventies
  ronde II
  drs. T. Staring, gz-psycholoog/cognitief gedragstherapeut/promovendus Onderzoekscentrum O3, Erasmus MC, Rotterdam Ketenzorg Ambulante Behandeling, Bavo-Europoort, Rotterdam
  Mw. dr. M. Pijnenborg, gz-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCT i.o., Psychosecircuit, GGz Noord-Drenthe, Assen & Neuroimaging Centrum (NiC)
  mw. K. Helmus MSc, psycholoog i.o. tot gz-psycholoog, Psychosecircuit, GGZ Noord-Drenthe, Assen

  23) Ervaringsdeskundigheid, de stand van zaken
  ronde II
  F. Bovenberg, SPV, Adviseur en trainer GGz Consult, voorzitter GGZ+
  G. Francken, ervaringsdeskundige, Rivierduinen, Leiden, projectcoördinator GGZ+
  mw. drs. G. Wilrijcx, psycholoog/psychotherapeut, GGz Breburg, Breda en Tranzo, Universiteit Tilburg

  24) Bewegen met plezier
  ronde II
  mw. M.H. van Peursum, verpleegkundig specialist,
  drs. J.M. Oolders, psychiater, Divisie Volwassenen, Parnassia, Den Haag

  25) Psychose en trauma: de toepassing van EMDR
  ronde II
  mw. drs. B. van der Vleugel, gz-psycholoog/gedragstherapeut, FACT Wijkteam Alkmaar Noord, GGz Noord-Holland Noord
  drs. D. van den Berg, gz-psycholoog, Divisie Volwassenen, Parnassia, Den Haag

  26) Met lotgenoten meer mens
  ronde II
  mw. M. Lansen, voorzitter, Anoiksis

  27) Implementatie/borging van zorgprogramma's in FACT-wijkteams
  ronde II
  mw. A. Reilman, expert verpleegkundige, projectleider en FACT-opleider,
  mw. S. van Duin, expert verpleegkundige, projectleider,mw. I. de Paepe, expert verpleegkundige, projectleider,GGz Noord-Holland Noord, Heiloo

  28) Clozapine in de praktijk
  ronde II
  Clozapine Plus Werkgroep
  drs. D. van Dijk, psychiater, afd. SMI, GGz Friesland, Franeker
  dr. J. Bogers, psychiater, GGZ Haagstreek, Rivierduinen, Leidschendam
  dr. D. Cohen, psychiater,
  dr. P. Schulte, psychiater, mw. J. Pijpers, verpleegkundige, GGz Noord-Holland Noord, Heiloo
  drs. B. Bakker, internist, GGz Dijk en Duin, Castricum

  29) Film: Verloren Jaren
  ronde II
  dr. W. Veling, psychiater, Centrum Eerste Psychose, Parnassia, Den Haag
  B. Labruyère, ervaringsdeskundige/regisseur

  30) Vaardigheden bij levensvragen
  ronde II
  mw. G. Diephuis, hoofd dienst geestelijke verzorging, GGz Drenthe Assen
  mw. dr. J.K. Muthert, geestelijk verzorger, Psychosecircuit, GGz Drenthe, Assen docent masteropleiding geestelijke verzorging, Rijksuniversiteit Groningen

  31) Systeembehandeling en CGT bij jongeren met psychotische stoornissen
  ronde II
  mw. B. Smit, coördinator teamzaken,
  mw. D. Visscher, systeemtherapeut, loc. de Ruyterstee, Accare, Smilde

  32) Mindfulness bij herstel van een eerste psychose
  ronde II
  mw. dr. C. Meijer, gz-psycholoog i.o.,
  mw. R. van der Valk MSc, GGz-verpleegkundige, gedragswetenschapper, Zorglijn Vroege Psychose, AMC Psychiatrie, Amsterdam

  33) Beeldende therapie bij een psychose
  ronde II
  mw. T. Bergstra, vaktherapeut beeldend, R. Stemerding, vaktherapeut beeldend, GGz Noord-Drenthe, Assen

  34) Wet Verplichte GGz: minder gedwongen zorg?
  ronde II
  dr. A. Hondius, psychiater, geneesheer-directeur Meerkanten GGz, Ermelo, voorzitter commissie Wet- en Regelgeving NVvP
  mw. mr. T. Stikker, juridisch adviseur, GGz Nederland
  dr. A.J. Tholen, psychiater, hoofd patiëntenzorg, Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen

  Laatst aangepast (donderdag 04 november 2010 14:37)